top of page
  • Writer's pictureAli Assareh

گوشه‌هایی از دنیای خودمون رو زیباتر از قبل کنیم، که زندگی با‌معنی اصلا یعنی همین!

دیو شپل (Dave Chappelle)، کمدین آمریکایی، این جمله زیبا رو از پدرش تعریف کرد، که من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد.


خیلی اوقات کارهای خوبی رو که ممکنه از دستمون بر بیاد انجام نمی‌دیم ، چون زورمون به دنیا نمی‌رسه که. مثلا،


- آ‌پارتمان‌مون رو خوشگل نمی‌کنیم چون معلوم نیست چند وقت دیگه اینجاییم؛ - داوطلب کارهای خیریه نمی‌شیم چون مگه از دست ما یه نفر چقدر کار برمیاد وقتی دنیامون این‌قدر داغونه؛ - سر کار برای حل مشکلی پیشقدم نمی‌شیم چون گره خیلی کوره و مگه ما یه نفر زورمون می‌رسه همکارهای تنبل رو اصلاح کنیم، یا پالیسی شرکت رو عوض کنیم؟


همیشه هم این برای من یه سوال بود: که آیا بهتر نیست به جای این همه کار و دردسر، سرم تو کار خودم باشه، چون دنیا از بیخ داغونه و مگه از دست من یک‌نفر چی‌کار بر‌میاد؟ پس اعصاب خودمو خورد نکنم، سرم پی کار خودم باشه و راحتی زندگی ساده خودم.


برای همین بود که این یک جمله رو من خیلی اثر کرد. کلید خیلی معما‌ها رو باز کرد.


ما نمی‌تونیم دنیای خودمون رو، شرکت خودمون رو، محله خودمون رو، دانشگاه خودمون رو، شهر خودمون رو، کشور خودمون رو، خانواده خودمون رو - اصلا خود خودمون رو!!!! - عوض کنیم.... ولی می‌تونیم گوشه‌هایی از همه این‌ها رو زیبا کنیم.

امیدوارم در این هفته شکرگذاری بتونیم گوشه‌هایی از دنیای خودمون رو زیباتر از قبل کنیم، که زندگی با‌معنی اصلا یعنی همین!1 view0 comments

Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page