top of page
  • Writer's pictureAli Assareh

"همه" لازم نیست، "کافی" لازم است!

جمله‌ای امروز شنیدم در سخنرانی رییس جمهور بایدن که خیلی جالب بود به نظرم، برای محیط کاری و حتی زندگی شخصی.


جایی گفت: "در هر یک از این لحظات [سخت]، تعداد کافی از ما - تعداد کافی از ما - دور هم جمع شدیم تا همه ما رو پیش ببریم."


دیدم چه راست میگه: برای انجام کاری، لازم نیست تا "همه" موافق یا همراه باشن؛ فقط لازمه تا "تعداد کافی از ما" دور هم جمع بشیم تا همه ما رو جلو ببریم! مثل کار جمعی بچه‌ها در راه انداختن زیر‌گروه‌های نتورکینگ در همین گروه، که نتورک همه ما رو قوی‌تر می‌کنه برای آینده.


این در محیط کاری هم صدق می‌کنه: برای جلو بردن پروژه‌ها، و به خصوص تغییرات بزرگ‌تر، می‌تونیم تمرکز کنیم روی پیدا کردن "تعداد کافی از ما" تا بتونن پروژه رو برای همه ما جلو ببرن.


این در زندگی شخصی هم صدق می‌کنه: برای انجام کاری، لازم نیست که ۱۰۰% ساپرت، حمایت، دانش، پول، وقت، انرژی براش داشته باشیم. تمرکز کنیم روی درصد "کافی،" و جلو بریم!


"همه" لازم نیست، "کافی" لازم است!
1 view0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page