top of page
  • Writer's pictureAli Assareh

جعبه‌ ابزارهای زندگی

داشتم راجع به مسائل "روان شناسی" می نوشتم، دوستی گفت: "خیلی زندگی واقعی اینجوری نیست، ولی خوندنش قشنگه."

گفتم: "مسلما همیشه نیست، و لازم هم نیست باشه. هدف صحبت‌ها و نگاه‌های اینجوری اینه که به جعبه‌ی ابزارهای زندگی‌مون اضافه کنیم. تغییر نگاه حتی در چند موضوع یا مورد می‌تونه کافی باشه برای بهتر کردن زندگی!"0 views0 comments

Yorumlar


Post: Blog2_Post
bottom of page