top of page
  • Writer's pictureAli Assareh

تمام زندگی تو در این لحظه ست!

در انجام هر کاری — مصاحبه‌ای دارین، پرزنتیشن دارین استرس گرفتین، امتحانی دارید، با عزیزی که ازتون ناراحته صحبت می‌کنید — یادتون باشه که، تمامی زندگیتون تو این لحظه‌ست: تمامی تجربه‌هایی که داشتین، چالش‌هایی رو که تکمیل کردین، قدرت‌هایی رو که به دست آوردین، پیروزی‌هایی رو که اندوختین — همه و همه در این لحظه با شما هستند.

عکسش هم درسته: اگر در آینده خاطره‌ی این لحظه یادتون بیاد، تمام تجربه‌هایی که از الان تا اون زمان خواهید داشت این خاطره رو رنگ خواهند کرد. (این از نظر روانشناسی ثابت شده.)


پس، چه رو به جلو در نظر بگیرید، چه رو به عقب — تمامی زندگی شما در این لحظه‌ست.

از این قدرت و گنجینه‌ عظیمی از تجربه که تک‌تکمون داریم، یادمون بمونه که همیشه استفاده کنیم. استرس‌مون رو کنترل کنیم چون این همه قدرت نامریی در خودمون داریم!
0 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page