top of page
  • Writer's pictureAli Assareh

چند نکته در مورد حق اعطای عفو ریاست جمهوری در آمریکا.

1/ چند نکته در مورد حق اعطای #عفو ریاست جمهوری در #آمریکا.


قانون اساسی آمریکا، اصل ٢، ماده ٢، بند ١ می‌گوید: "او [رییس جمهور] دارای قدرت لغو حکم اعدام و اعطای عفو در مواردی است که جرمی علیه ایالات متحده واقع شده، مگر در موارد استیضاح."


2/ این بند یک چیز رو مشخص می کنه، و دو سوال رو ھم بی جواب می گذاره. اون چیزی که مشخصه اینه که قدرت اعطای عفو رییس جمهور فقط شامل مواردی می‌شه که جرمی "علیه ایالات متحده" واقع شده؛ یعنی فقط شامل جرایم مربوط به نقض قوانین فدرال.


3/ اگر کسی قوانین ایالتی رو نقض کرده - مثلا قوانین مالیاتی یک ایالت، یا قوانین جنایی و کیفری یک ایالت رو - باید از فرماندار ھمون ایالت عفو بگیره، نه از رییس جمهور. ولی این بند، جدای از اون نکته مشخص، دو سوال رو ھم بی جواب می گذاره:


اول اینکه، آیا رییس جمهور می‌تونه خودش رو ھم عفو کنه، زیر عبارات "قدرت ... اعطای عفو در مواردی که جرمی علیه ایالات متحده واقع شده"؟


و دوم اینکه، معنای دقیق استثنا که می‌گه "مگر در موارد استیضاح" چیست؟


4/ قانون اساسی آمریکا حق تفسیر قوانین و حل دعاوی رو بر دوش قوهٔ قضاییه گذاشته، و بالاترین مرجع قوه قضاییه دیوان عالی آمریکا ھست، که از ٩ قاضی تشکیل شده. دیوان عالی ھنوز موردی پیش نیومده که در مورد این دو سوال نظری بده.


5/ معمولاً در بررسی سوالات اینچنینی، دو دیدگاه غالب بین قضات و حقوقدانان وجود داره.


متن محور: یک دیدگاه، که نزدیکتر به دیدگاه قضات محافظه کار (و منصوب جمهوریخواھان) ھست، دیدگاه "متن محور" ھست. این دسته از قضات، روی "معنی صریح" متن قانون تمرکز می کنن. مثلا، در تفسیر عبارات "قدرت... اعطای عفو در مواردی که جرمی علیه ایالات متحده واقع شده،" می توان گفت متن صریح این عبارات چیزی در مورد محدودیت عفو کردن خود نمی‌گه؛ در نتیجه طبق خود متن، رییس جمهور می‌تونه خودش رو ھم عفو بکنه. (البته یک قاضی متن محور دیگه می تونه بگه که کلمه "عفو" (و در انگلیسی Pardon) در مورد خود معنی نداره؛ کلمه "عفو" در استفاده زبانی فقط در مورد عفو دیگران به کار می‌ره.)


ھدف محور: یک دیدگاه دیگه، که نزدیکتره به دیدگاه قضات لیبرال (و منصوب دمکرات‌ھا)، دیدگاه "ھدف محور" ھست. این دسته از قضات، روی "ھدف" قانون تمرکز می کنن. مثلا، در تفسیر عبارات "قدرت ... اعطای عفو در مواردی که جرمی علیه ایالات متحده واقع شده،" تمرکز می‌کنن روی اینکه ھدف بنیانگذاران آمریکا از گنجاندن ھمچنین بندی در قانون اساسی چی بوده؟ چه مشکلی رو می‌خواستن رفع کنن؟ و چگونه این بند رو الان تفسیر کنیم تا به روح اون ھدف نزدیکتر باشیم؟


6/ عفو شورشگران و قیام کنندگان در تاریخ آمریکا سابقه داره. به طور مثال، اولین عفو ریاست جمهوری رو اولین رییس جمهور آمریکا، جرج واشنگتن، در مورد چند تن از شورشگران "قیام ویسکی" (Whiskey Rebellion) اعطا کرد.


7/ در طول تاریخ آمریکا، روسای جمهور در طول زمان کمتر و کمتر از حق اعطای عفو استفاده می‌کنن. برای مثال، در قرن ١٩ ، روسای جمهور در مقیاس چند ھزار نفر عفو می کردن. ولی در قرن بیستم، و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، در مقیاس چند صد نفر عفو می کنن.


مثلا اوباما و بوش (پسر) ھر کدوم حدودا ٢٠٠ نفر رو عفو کردن.


8/ ترامپ تا امروز ٢٨ نفر رو عفو کرده، که با احتساب ١٠٠ نفری که احتمال می ره فردا عفو کنه، می شن ١٢٨ نفر. البته توجه داشته باشین که ترامپ یک دوره رییس جمهور بود؛ پس در مقایسه با #اوباما و #بوش کمی بیشتر عفو خواھد کرد.


9/ منتها اگر به ٢٨ نفری که ترامپ تا حالا عفو کرده نگاه بکنیم: ۶ نفر از دستیاران و خانواده خودش ھستن (مثلا پدر دامادش، چارلز کوشنر)؛ ۶ نفر جنایات جنگی اثبات شده رو مرتکب شده بودن (منجمله سربازان قراردادی آمریکا در عراق که جمعیت بیگناھی رو قتل عام کرده بودند و در دادگاه نظامی ارتش آمریکا ھم به قتل محکوم شده بودن)؛ و ۵ نفر تخلفات انتخابی مرتکب شده بودن (مثل رشوه دادن برای امتیازات سیاسی و اقتصادی).
5 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page