top of page
  • Writer's pictureAli Assareh

من عاشق این جمله از محمد علی کلی هستممن عاشق این جمله از محمد علی کلی هستم، و می‌خواستم باهاتون share کنم امروز، به خصوص اگر نیاز به شنیدنش داشتین.
__________ من و خانمم شش ساله با هم تراپی می‌ریم، از اول که همدیگر رو ملاقات کردیم و فهمیدیم دوست داریم همدیگر رو شروع کردیم. جدی هم می‌ریم: کتاب می‌خونیم، برا جلسهامون آماده می‌شیم، رو حرف‌ها بحث و تامل می‌کنیم، هم مشکلات شخصی رو حرف می‌زنیم هم مشکلات رابطه‌مون رو.


چند ریگی که من شخصا از توی کفش خودم در‌آوردم، این رو جدی می‌گم: حاضرم تمام ثروت و شغل و داراییم رو بدم ولی این درس‌ها رو نگاه دارم. چون می‌دونم بدون ریگ از صفر هم شروع کنم می‌تونم راه برم، ولی با ریگ، رو یه میلیون هم باشی نمی‌تونی راحت راه بری.


روحش شاد، قهرمان و اسطوره محمد علی!1 view0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page